به پرتال تولید انجمن سینمای جوانان ایران خوش آمدیداین سامانه به‌عنوان تنها مسیر جذب حمایت تولیدی از انجمن سینمای جوان و با هدف حمایت فراگیر و روش‌مند از متقاضیان سراسر کشور آماده‌سازی شده‌است.
تمامی متقاضیان ساخت فیلم اول، فیلم نیمه‌حرفه‌ای و فیلم حرفه‌ای کوتاه می‌توانند درخواست حمایت خود را طبق ضوابط در این سامانه ثبت، و مراحل پیشرفت آن‌را از همین‌طریق پیگیری نمایند.

نکته: حمایت تولید به معنای تأمین اعتبار کامل یا مشارکتی  فیلم کوتاه شما و ارائه معرفی‌نامه‌های مربوطه پس از عقد قرارداد است.
ارائه هرنوع حمایت دیگر از جمله صدور معرفی‌نامه یا مجوز، ارائه‌ی تجهیزات و ... در صورتی که تهیه‌کننده فیلم شما شخص، یا نهادی به‌جز انجمن سینمای جوانان ایران باشد امکان‌پذیر نیست.
تذکر مهم:
اکیدا توصیه می‌شود آئین‌نامه تولید ۱۴۰۱
را پیش از اقدام به ثبت هرگونه درخواست مطالعه فرمایید.


با امید موفقیت
معاونت تولید و پشتیبانی فنی

   تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزدهم، شماره 20

   tolid.iycs@gmail.com

  ۸۶۰۸۴۶۱۱ داخلی 301 و 304