ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. یادآوری
علی کیوان پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7289G4366 ثبت داوری
2. پناهنده
محمدآرمین نادری پیش از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 8714V2994 ثبت داوری
3. برنده
علی کیوان پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 3424R6588 ثبت طرح
4. خروس یا عقاب
مهدیه سادات احمدی سلیمانی پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 2781I9988 ثبت طرح
5. اهلی کردن شازده کوچولو
سبحان واقعی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 1569N3557 ثبت داوری
6. طول موج
مسعود افخمی پس از تولید نیمه حرفه ای خراسان رضوی/051-مشهد 1483C6077 ثبت طرح
7. روایتی از یک خاکسپاری
امیر صدق نیر پس از تولید نیمه حرفه ای همدان/081-همدان 9236L6444 ثبت طرح
8. رامخانه
احسان شادمانی پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 9412Y1099 ثبت داوری
9. فریاد توپ
راحله بافهم پیش از تولید نیمه حرفه ای فارس/071-شیراز 7411C9061 ثبت داوری
10. سفر نازلی
نیما میرزاخانی پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 5162C2161 ثبت طرح