ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. سعید تایتانیک
شمس الله دائی زاده پیش از تولید حرفه ای مرکزی /0863-اراک 7289J6377 ثبت طرح
2. شب است
هاشم علیایی مقدم پیش از تولید حرفه ای همدان/081-همدان 6110C3136 ثبت طرح
3. نشکن
رضا احساندار پیش از تولید نیمه حرفه ای مرکزی /0863-اراک 6081K2309 ثبت طرح
4. بستنی شکلاتی
منیژه آقائی پس از تولید نیمه حرفه ای هرمزگان /076-بندرعباس 9452Q3639 ثبت طرح
5. فروشگاه تلویزیونی
علیرضا رجبی پیش از تولید نیمه حرفه ای مرکزی /0863-اراک 2718Y8334 ثبت طرح
6. عطا
علیرضا مقدم پیش از تولید حرفه ای گلستان /017-گرگان 1382H5014 ثبت طرح
7. بخشی ها
احسان مقدسی پیش از تولید حرفه ای گلستان /017-گرگان 8471M1766 ثبت طرح
8. فیلمی با شرکت من
سهیل کیانی پیش از تولید نیمه حرفه ای سمنان /023-سمنان 1354U7765 ثبت طرح
9. خون در مه
بابک طاهری پس از تولید حرفه ای گیلان/013-بندر انزلی 5337D4692 ثبت طرح
10. ما را از هم نجات دهید
کورش قلیزاده مقدم پیش از تولید نیمه حرفه ای قزوین /028-قزوین 6933O9133 ثبت طرح