ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. لانا
سعید اسمعیل بیگی پیش از تولید نیمه حرفه ای ایلام /084-ایلام 9579C6280 ثبت طرح
2. زارزن
حامد قاسمی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 2438Y2322 ثبت طرح
3. زنگ آخر
مرتضی رضاپور پس از تولید نیمه حرفه ای خراسان رضوی/051-مشهد 2864Y5436 ثبت طرح
4. صفر
عایرضا جعفری پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 8655U1419 ثبت طرح
5. پروا
فرنوش عرفانی منش پس از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 1777Y5269 ثبت طرح
6. تنها در خانه
مصطفی رحیمی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 6796A6499 ثبت طرح
7. هیپوگلایسمی
کیانوش احمدی پیش از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 7335E9986 ثبت طرح
8. آبلیمو
امیر حاجی حسینی پیش از تولید نیمه حرفه ای آذربایجان شرقی/041-تبریز 1153G6154 ثبت طرح
9. کشنده
معین تک روستا پیش از تولید حرفه ای قزوین /028-قزوین 9014L8637 ثبت طرح
10. فرجام خون بس
سید مهدی موسوی شیرازی پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 9873X5078 ثبت طرح