ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. یونس
شهنام سجودیزاده پیش از تولید حرفه ای اردبیل /045-اردبیل 4391S9811 ثبت طرح
2. تک تیرانداز
فاطمه السادات سید عزیزی یانچشمه پیش از تولید نیمه حرفه ای خوزستان/061-آبادان 8316C1149 ثبت طرح
3. بادکنک صورتی
بهاره مثنوی دوست پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان رضوی/051-مشهد 2211G4865 ثبت طرح
4. مادر
یعقوب مهراد پیش از تولید نیمه حرفه ای همدان/081-نهاوند 8020S1413 ثبت طرح
5. ابتدای خیابان دلگشا
حسین علیجان نژاد پیش از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 1150G1666 ثبت طرح
6. انقضاء
عباس شیراوند پیش از تولید حرفه ای همدان/081-نهاوند 3517S3512 ثبت طرح
7. سرگمار
جمشید خسروی پیش از تولید حرفه ای خوزستان/061-دزفول 5612F9864 ثبت داوری
8. ژاپن
علی بنائیان پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 1743J7591 ثبت داوری
9. آقای؟
پانیذ اسماعیل زاده پس از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 7791Y9442 ثبت طرح
10. پنجره ناقاطع
علی آریافرد پیش از تولید حرفه ای فارس/071-شیراز 4139Y7601 ثبت طرح