ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. تماس یه موقع
مهدی منصوری پیش از تولید نیمه حرفه ای هرمزگان /076-بندرعباس 8183G5573 ثبت طرح
2. پیراهن جانم
محمد علی هاشم پور پیش از تولید حرفه ای مازندران /011-ساری 6437I2124 ثبت طرح
3. هوای دیگر
علی غلامزاده پیش از تولید حرفه ای البرز /026-کرج 1423O9992 ثبت طرح
4. مرغ همسایه
سعید اشکانی چنارلق پیش از تولید نیمه حرفه ای البرز /026-کرج 8100J8611 ثبت طرح
5. دل شیر
محمدحسین ملک رضائی پس از تولید حرفه ای یزد/035-یزد 5437I2555 ثبت طرح
6. رختکن
حسن حبیب زاده پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 8170U1658 ثبت طرح
7. مولف ازمنظر سینا سمیع و تدوینگرش
مجید حقیقی پیش از تولید نیمه حرفه ای البرز /026-کرج 8649U1711 ثبت طرح
8. اسپایدر زن
مریم خدابخش پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7599O5121 ثبت طرح
9. آشغال
احسان حسینی پیش از تولید نیمه حرفه ای مرکزی /0863-اراک 7180W8769 ثبت طرح
10. فیل سفید
مهدی برجیان پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7067Q2750 ثبت طرح