ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. تناظر
صابر مصطفی پور پیش از تولید نیمه حرفه ای مازندران /011-چالوس 8395R5981 ثبت طرح
2. 323 ماه و چند هفته و چند روز
پیمان فلاح پس از تولید نیمه حرفه ای قزوین /028-قزوین 5119W4738 ثبت طرح
3. سوزنبان
بهروز شمشیری پیش از تولید حرفه ای آذربایجان شرقی/041-تبریز 1122U7953 ثبت طرح
4. پناه
علی شاه حیدری پور پس از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 4995P6564 ثبت طرح
5. گُلر
محمدرضا گنج خانلو پس از تولید نیمه حرفه ای زنجان /024-زنجان 8028M1563 ثبت طرح
6. از تِرمنتبیکا تا قم
روح اله مولوی پیش از تولید حرفه ای قم /025-قم 4093G5879 ثبت طرح
7. بازرسی
علیرضا عزت زادگان پیش از تولید نیمه حرفه ای فارس/071-شیراز 7129H7916 ثبت طرح
8. انعکاس
امیر رشیدی فرد پیش از تولید نیمه حرفه ای ایلام /084-ایلام 2056J6107 ثبت طرح
9. بازی عدالت
سروش جنتی پیش از تولید نیمه حرفه ای قم /025-قم 6319J4022 ثبت طرح
10. آن سوی جاده
رضا علوی اشکفتکی پس از تولید نیمه حرفه ای چهارمحال و بختیاری /038-شهرکرد 3824T8290 ثبت طرح