ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. آفرودیت
علیرضا معصومی پیش از تولید حرفه ای همدان/081-همدان 7539V8392 ثبت طرح
2. سومی
پریسا قادری پیش از تولید نیمه حرفه ای همدان/081-همدان 2319A5673 ثبت طرح
3. فیلم کوتاه گوهر ممنوعه
محسن میرزایی کلانی پیش از تولید نیمه حرفه ای البرز /026-کرج 4296V1831 ثبت طرح
4. زمین سوخته
صلاح الدین فرجی منبر پیش از تولید نیمه حرفه ای کردستان /087-سنندج 3440G7891 ثبت طرح
5. روبارو
امیر پذیرفته پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 1985K1684 ثبت طرح
6. ناتوانی این دستهای سیمانی
سودابه رجایی نژاد پس از تولید حرفه ای کرمان /034-کرمان 8587B5493 ثبت طرح
7. نگاه بان
روح الله فخرو پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 2447E2851 ثبت طرح
8. فرمالیته
مونا عزیز پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 4351S6937 ثبت طرح
9. کهنه سوار
محمد همتی پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان رضوی/051-مشهد 9957C4394 ثبت طرح
10. باغ شکلات
زهرا شفیعی پیش از تولید حرفه ای فارس/071-شیراز 5013L6383 ثبت طرح