ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. گجو
سینا محمدیان پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7935E1038 ثبت طرح
2. انتظار
محمد موسوی پس از تولید حرفه ای کرمانشاه /083-کرمانشاه 4786K8054 ثبت طرح
3. ضدیخ
ابوذر پاک نژاد پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 2688F5843 ثبت طرح
4. رفیق شیش
علیرضا احمدی طیفکانی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7676S5884 ثبت طرح
5. میلش
ایمان عابدی بجستانی پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7766X9032 ثبت طرح
6. چال
امیرعلی معصومی فر پیش از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 2089M8326 ثبت طرح
7. زیارت
زهرا نیکخواه پس از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 6034J6783 ثبت داوری
8. زندگی، یک برداشت کوتاه
کتایون پرمر پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 8060G3432 ثبت داوری
9. بَرنده
صادق حسین خانی پیش از تولید حرفه ای کرمان /034-رفسنجان 9087K4198 ثبت طرح
10. فالش
رضا عربشاهی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 8642H1490 ثبت طرح