ردیف نام اثر ثبت کننده دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. آکاژور
مجید رمضانیان سمنان /023-شاهرود 7539G7216 ثبت داوری
2. آب و آتش، باد و خاک
آرمین فرورکان البرز /026-کرج 9117U8946 ثبت طرح
3. تسخیر
آرمین ترک لرستان /066-بروجرد 1595M5259 ثبت طرح
4. فختاش
سیدامیرحسین شکری اردبیل /045-اردبیل 5945I3996 ثبت طرح
5. آیینه دل
منصور عشق دوست تهران /021-تهران 1263N6325 ثبت طرح
6. در انتظار ماه
حامد فروتن خصال تهران /021-تهران 4299H8636 رد نهایی
7. ثبت اثر انگشت
مهرداد الهی خراسان رضوی/051-مشهد 7395T4109 ثبت طرح
8. آوای تال
حامد مهرزاد لرستان /066-خرم آباد 6773J9690 ثبت طرح
9. میان ما (صفورا تنها نیست)
عرفان شفیع پور تهران /021-تهران 3414D6368 ثبت داوری
10. ساعت ملاقات 1
محمود یزدان پناه مازندران /011-ساری 6252G2740 ثبت طرح