ردیف نام اثر ثبت کننده دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. لابتوف
سید مرتضی حسینی گیلان/013-هشتپر(تالش) 4590E1964 ثبت طرح
2. قول
مسعود یزدی یزد/035-یزد 6035F3243 ثبت طرح
3. یارد
علی عالی نژادیان لرستان /066-خرم آباد 7903Q1316 ثبت طرح
4. ساعت ها دروغ نمی گویند
ابوالفضل دهقانی اشکذری یزد/035-یزد 7434J7510 ثبت طرح
5. هیوا
فرهاد سنندجی کردستان /087-سنندج 2146A5025 ثبت طرح
6. بی خبری
رضا محبی نوری تهران /021-تهران 8729A3533 رد نهایی
7. ماهی و کودک
یوسف بیگی یزد/035-یزد 3680Y1568 ثبت طرح
8. کلم( بلوط)
رضا حافظی لرستان /066-خرم آباد 8501T2522 ثبت طرح
9. یک لحظه روی بام
حسین سمرقندی تهران /021-تهران 5032E4260 ثبت طرح
10. آن پیراهن
حسین اسدی مرکزی /0863-اراک 8076D5501 ثبت طرح