ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. یخِ آن تابستان
مهرداد عبداللهی پس از تولید حرفه ای کرمان /034-رفسنجان 4597B7860 تایید نهایی
2. آخرین روز پاییز { موقت }
پویا نبی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 4588T2956 تایید نهایی
3. قزلر
محمد طالبی پیش از تولید حرفه ای مرکزی /0863-اراک 7655T7889 تایید نهایی
4. کارونیا
ایوب مروانی پور پیش از تولید حرفه ای خوزستان/061-اهواز 5368A5353 تایید نهایی
5. جاده ای رو به جنوب
بابک دقیقی پیش از تولید حرفه ای کرمان /034-کرمان 9787O2246 تایید نهایی
6. چرخ
قاسم شمسی پور پیش از تولید حرفه ای کرمان /034-رفسنجان 2600M9491 تایید نهایی
7. بی سلاح با محمد صلاح
محمد رضا مسعودی پیش از تولید حرفه ای خوزستان/061-آبادان 7178T7919 تایید نهایی
8. بیداری
امیر صرافها پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 9589K8682 تایید نهایی
9. جور دیگر،عشق
سمیه مولایی فوزی پیش از تولید حرفه ای کرمان /034-کرمان 4072J4434 تایید نهایی
10. سمفونی نهنگ ها
علیرضا بیات پیش از تولید نیمه حرفه ای همدان/081-ملایر 6168P4285 تایید نهایی