ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. همه میخواهند به بهار برسند
خدیجه مظلوم شهرکی پس از تولید نیمه حرفه ای چهارمحال و بختیاری /038-شهرکرد 1982U5638 تایید نهایی
2. پاگیر
شاهین حق شعار پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 1158C3125 تایید نهایی
3. لیدی
فردین انصاری پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 6775E8335 تایید نهایی
4. پری
مهدی آقاجانی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 1284M1515 تایید نهایی
5. رامخانه
احسان شادمانی پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 9412Y1099 تایید نهایی
6. گجو
سینا محمدیان پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7935E1038 تایید نهایی
7. شعبده
سیاوش فرهادی پس از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 5561O2530 تایید نهایی
8. آقانو
محمود رحمانی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 4657E7241 تایید نهایی
9. هشت دقیقه و بیست ثانیه
رضا مویدی پس از تولید نیمه حرفه ای گیلان/013-رودبار 1381P8484 تایید نهایی
10. آقای مرد
امیرحسین اجلی پیش از تولید حرفه ای زنجان /024-زنجان 1055M3594 تایید نهایی