ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. آب بها
محسن مهری دروی پس از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 1421S8110 تایید نهایی
2. دو نفری
مهران کلنگ دار پیش از تولید حرفه ای خوزستان/061-اهواز 9300F9323 تایید نهایی
3. کویر باران
فرود عوض پور پیش از تولید حرفه ای لرستان /066-خرم آباد 3412B3009 تایید نهایی
4. برادران آب تنی
سروش البخشی نائینی پیش از تولید حرفه ای خوزستان/061-آبادان 4523B9469 تایید نهایی
5. آریتمی
ساناز اسدی پیش از تولید نیمه حرفه ای لرستان /066-بروجرد 9165H5851 تایید نهایی
6. آرمان آسمانی
مرجان نعمت طاوسی پیش از تولید نیمه حرفه ای لرستان /066-بروجرد 2228E2338 تایید نهایی
7. خوئک
سیذ مهرداد مصطفوی پیش از تولید نیمه حرفه ای لرستان /066-بروجرد 7759F8810 تایید نهایی
8. خوراک ماهیان دریاچه
رضا رادجو پیش از تولید نیمه حرفه ای مازندران /011-ساری 7087G6128 تایید نهایی
9. ابریم
حمید یوسفی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 9778F2911 تایید نهایی
10. دو رنگ
سپیده فرهادی پیش از تولید نیمه حرفه ای لرستان /066-بروجرد 1607E5580 تایید نهایی