ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. گاردن ماشین
سیاوش دولت سرایی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 2479W8173 ارسال شده به شورای پیچینگ
2. پرنده کبک
علی عارف نسب پیش از تولید حرفه ای سمنان /023-سمنان 4095B9479 ارسال شده به شورای پیچینگ
3. جشن اخر
نوید زارع پیش از تولید حرفه ای همدان/081-همدان 5619Q7153 ارسال شده به شورای پیچینگ
4. گنده بک
محمد علی حسینی پیش از تولید حرفه ای البرز /026-کرج 3997B3108 ارسال شده به شورای پیچینگ
5. دختربس
مجید شیخی پیش از تولید نیمه حرفه ای سمنان /023-سمنان 9391H8793 ارسال شده به شورای پیچینگ
6. اسپاسم
مصطفی ماهوری پیش از تولید حرفه ای البرز /026-کرج 6621T2546 ارسال شده به شورای پیچینگ
7. روز مسابقه
حسین فضائلی منش پیش از تولید نیمه حرفه ای البرز /026-کرج 1618H9521 ارسال شده به شورای پیچینگ
8. سگ دعوا
ایمان خوشنودی پیش از تولید حرفه ای خراسان رضوی/051-نیشابور 5389L1117 ارسال شده به شورای پیچینگ
9. ملا عام
حسین توقیری پیش از تولید حرفه ای همدان/081-همدان 4727Q7155 ارسال شده به شورای پیچینگ
10. ملوپینک
فاطمه سرمد پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 9356U3940 ارسال شده به شورای پیچینگ