ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. قهوه خانه عاشیقلار
رضا جمالی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 6330M6500 ارسال شده به شورای پیچینگ
2. فلس
محمدرضا مرادی پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 7888B5710 ارسال شده به شورای پیچینگ
3. سربسته
یاسر خیر پیش از تولید حرفه ای تهران /021-تهران 9339Q9731 ارسال شده به شورای پیچینگ
4. آخرین اثر
مهدی باقری پیش از تولید نیمه حرفه ای تهران /021-تهران 6326E4445 ارسال شده به شورای پیچینگ
5. دور افتاده
روح الله علی آبادی پیش از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 9842P4355 ارسال شده به شورای پیچینگ
6. ابراهیم
ایمان قدرتی پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 2368E5973 ارسال شده به شورای پیچینگ
7. روح سگ
داوود وحیدی پیش از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 4571S9386 ارسال شده به شورای پیچینگ
8. تپه ماهرخ
مهتاب محمودی پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 5527T3516 ارسال شده به شورای پیچینگ
9. کافه احسان
علی قاسمی پیش از تولید نیمه حرفه ای زنجان /024-زنجان 9439H3549 ارسال شده به شورای پیچینگ
10. پیمان
علی بنائیان پیش از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 6676W6537 ارسال شده به شورای پیچینگ