ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. سکوت فایده ای ندارد
اذر محمودی پیش از تولید حرفه ای هرمزگان /076-بندرعباس 4676C5738 ارسال شده به شورای پیچینگ
2. خوراک ماهیان دریاچه
رضا رادجو پیش از تولید نیمه حرفه ای مازندران /011-ساری 7087G6128 ارسال شده به شورای پیچینگ
3. داستان ژامبون
محمود آقازاده پیش از تولید حرفه ای قزوین /028-قزوین 5621R4394 ارسال شده به شورای پیچینگ
4. ماه در آب
مصطفی حیدری پیش از تولید حرفه ای اصفهان/031-اصفهان 7544I7557 ارسال شده به شورای پیچینگ
5. باد جایی می وزد که صدایش شنیده شود
وحید علی مردانی پیش از تولید حرفه ای قزوین /028-قزوین 5687T1023 ارسال شده به شورای پیچینگ
6. کُانفِلیکت
رونیکا آذری پیش از تولید نیمه حرفه ای اصفهان/031-اصفهان 6017R3743 ارسال شده به شورای پیچینگ
7. تونل
احسان امینی پیش از تولید نیمه حرفه ای اصفهان/031-اصفهان 2138C2612 ارسال شده به شورای پیچینگ
8. دو رنگ
سپیده فرهادی پیش از تولید نیمه حرفه ای لرستان /066-بروجرد 1607E5580 ارسال شده به شورای پیچینگ
9. نزدیکتر
محمد بختیاری پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان رضوی/051-مشهد 3459J7358 ارسال شده به شورای پیچینگ
10. ماه یا ماهی
مهدیه سادات احمدی سلیمانی پیش از تولید حرفه ای خراسان رضوی/051-مشهد 3492R3318 ارسال شده به شورای پیچینگ