ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. ما دو نفریم
متین لنگری پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 2862D2311 ارسال شده به شورای پیچینگ
2. صدای مادر
جواهر رضازاده مقدم علی آباد پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 1089R7065 ارسال شده به شورای پیچینگ
3. دور افتاده
روح الله علی آبادی پیش از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 9842P4355 ارسال شده به شورای پیچینگ
4. ابراهیم
ایمان قدرتی پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 2368E5973 ارسال شده به شورای پیچینگ
5. روح سگ
داوود وحیدی پیش از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 4571S9386 ارسال شده به شورای پیچینگ
6. بازدم
سعید آقائی پیش از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 9516E9264 ارسال شده به شورای پیچینگ
7. تپه ماهرخ
مهتاب محمودی پیش از تولید نیمه حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 5527T3516 ارسال شده به شورای پیچینگ
8. کافه احسان
علی قاسمی پیش از تولید نیمه حرفه ای زنجان /024-زنجان 9439H3549 ارسال شده به شورای پیچینگ
9. پیمان
علی بنائیان پیش از تولید حرفه ای خراسان شمالی/058-بجنورد 6676W6537 ارسال شده به شورای پیچینگ
10. رَش
سوسن سلامت پیش از تولید حرفه ای زنجان /024-زنجان 3496Q7319 ارسال شده به شورای پیچینگ