ردیف نام اثر ثبت کننده نوع حمایت سطح حمایت دفتر کد ثبت آخرین وضعیت
1. همنشین آبی
فرزانه قبادی پیش از تولید حرفه ای سمنان /023-سمنان 3396B6088 ارسال شده به شورای پیچینگ
2. گوز آلتی ( نگاه پنهانی )
زهرا پسندی پیش از تولید نیمه حرفه ای اردبیل /045-اردبیل 6347B9007 ارسال شده به شورای پیچینگ
3. یه شرط داره
زینب همتیان پیش از تولید نیمه حرفه ای سمنان /023-سمنان 4502W2594 ارسال شده به شورای پیچینگ
4. برای فریبا
مهدی شاداب پیش از تولید نیمه حرفه ای اردبیل /045-اردبیل 2458U7353 ارسال شده به شورای پیچینگ
5. کمیته سقایت
مصطفی شبان پشت مشهدی پیش از تولید حرفه ای اصفهان/031-کاشان 6136S7378 ارسال شده به شورای پیچینگ
6. خاکستری
اسماعیل سلطانی زاده پیش از تولید حرفه ای اصفهان/031-اصفهان 4570W5816 ارسال شده به شورای پیچینگ
7. عامه پسند
یزدان باقری پیش از تولید نیمه حرفه ای کرمانشاه /083-کرمانشاه 1118C8484 ارسال شده به شورای پیچینگ
8. آنان
مسعود کاظم اصلانی پیش از تولید نیمه حرفه ای اصفهان/031-خمینی شهر 8804J3215 ارسال شده به شورای پیچینگ
9. صدای مردن
نیکو روستایی پیش از تولید نیمه حرفه ای اصفهان/031-اصفهان 8327R6541 ارسال شده به شورای پیچینگ
10. شاهو
زیور حجتی پیش از تولید حرفه ای اصفهان/031-اصفهان 9482F7724 ارسال شده به شورای پیچینگ